Om oss

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf är bland de största föreningarna i Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands KvinnligaAkademikers Förbund ry (SANL/FKAF). Via förbundet hör vi också till den europeiska takorganisationen University Women of Europé  (UWE), facebook.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf (KAH) är en opolitisk förening för akademiskt utbildade kvinnor. Föreningen grundades 1927. Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande och fyra till sex andra medlemmar.

KAH fungerar som ett nätverk för kvinnliga akademiker och understöder deras vetenskapliga arbete genom FKAF.

Föreningens mål är att synliggöra kvinnliga akademikers verksamhet i samhället.

Om föreningens verksamhet kan du lyssna på Yle Arenan: https://areena.yle.fi/1-4297880. Föreningens ordförande Chris Nyström intervjuades på Yle Huvudstadsregionen med anledning av föreningens 90-års jubileum hösten 2017. Helena von Alfthan intervjuade.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf samlar sina medlemmar till programkvällar med föredrag och diskussioner om aktuella, tankeväckande och intressanta frågor.

Vår litteraturcirkel diskuterar en gemensamt vald bok varje månad.

ASPASIA-gruppen samlas kring aktuella samhälleliga frågor.

I samarbete med Luckan sköter vi ett språkcafé för utlandsfödda, som vill lära sig eller förkovra sin svenska och tillsammans med Arbis ordnar vi läxhjälp för utlandsfödda som går på kurs i svenska.

Föreningen ordnar även utfärder och studiebesök för sina medlemmar.

KAH har givit ut festskriften ”Akademisk Kvinnokraft i 90 år” samt skrifterna ”Våra krigsminnen” med medlemmars hågkomster från krigsåren 1939-1944 och ”Våra barndomsminnen”. Publikationerna kan du bekanta dig med här.

Föreningens stadgar finns här:
stadgar2022