Program

Program hösten 2022

Månadsträffar med program

Månadsträffarna inleds kl. 18 i Standertskjöldsalen i Majblomman (Folkhälsans campus i Brunakärr, Sanitärgatan 4-6). Vänligen uppmärksamma att träffarna i september och oktober kommer att gå av stapeln på Luckan (Georgsgatan 27).

Tisdag 13.9 kl. 18 Hur främja individuellt välmående? Seminarium om välmående för äldre med AFD Erja Rappe, seniorforskare och forskningssamordnare vid Äldreinstitutet och docent vid Helsingfors universitet. Programkväll om välmående tillsammans med Helsingforsregionens lokalföreningar. Obs! Seminariet hålls på Luckan. Kaffeserveringen inleds kl. 17.30. Anmäl dig till seminariet här.

Onsdag 12.10 kl. 18 Från finsk kvällspress till svensk dagstidning med HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi, ordnas på Luckan. Efter månadsträffen blir det föreningens stipendieutdelning. Obs! Tillfället hålls på Luckan.

Torsdag 17.11 kl. 18 Årsmöte och föredrag efter årsmötet.

Måndag 12.12 kl. 18 Julglögg med program som belyser föreningens aktivitet under många årtionden.

Exkursioner

Vecka 38 Jubileumsårets konstutställning ”Uutta kohti” på Galleria Unelma i Hagalund (tidpunkt meddelas senare)

Tis 25.10 kl. 14–15 Guidad konstvandring i Helsingfors universitets huvudbyggnad för att bese porträtten av tidiga akademiska kvinnor av den norska samtidskonstnären Anne-Karin Furunes. Ordnas som del av SANL–FKAF:s 100-års program.

Litteraturcirkeln, administreras av Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com och Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi och träffas på följande datum:

Måndag 22.8 kl 13- 15 diskuterar vi ”Debutant” av Sergej Lebedev hos Maj-Britt Grönholm
Tisdag 20.9 kl 13-15 diskuterar vi ”Tre bröder” av Yan Lianke hos Gunn Eriksson
Onsdag 19.10 kl 13-15 diskuterar vi ”Sinun Margot” av Meri Valkama hos Stina Lindell
Torsdag 24.11 kl 13-15 diskuterar vi ”Älskade” av Toni Morrison hos Helena Gyllenberg
Fredag 16.12 kl 13-15 diskuterar vi ”Röda rummet” av August Strindberg hos Agneta Enqvist

Samhällsforumet Aspasia samlas kring aktuella samhälleliga frågor på G18 (Georgsgatan 18, rum 101) och administreras av Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi, tfn 0505695633 och Eva Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com. Diskussionstema meddelas senare.
Mån 3.10 kl. 14-16
Tors 10.11 kl. 14-16

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, fortsätter med Marianne von Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com, som kontaktperson och administratör. Språkcafeet träffas tisdagar kl. 17.30-19.00. Höstterminen inleds tisdag 6.9 och fortsätter till 13.12.

Samarbetet med Arbis gällande läxläsning och språkstöd för invandrarelever som går på någon av kurserna i svenska. Kontaktperson är Inger Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi.

Håll utkik på Facebook för uppdateringar! Vi informerar närmare om höstens aktiviteter också via vårt medlemsbrev och i HBL:s Föreningsspalt.

Program våren 2022

Månadsträffar med program

Torsdag 27.1 kl. 18 på Zoom. Sista minuten ändring av månadsträffens innehåll pga att HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi har fått förhinder. Ny tidpunkt för hennes föredrag meddelas senare. Vi får höra Gun Ahlfors berätta om boken som skrivs om Pörtö historia. Pörtö är en gammal fiskeby som än idag har ättlingar från de första fastboende fiskarna på 1750-talet och Gun är en av dem. 

Onsdag 16.2 kl. 18 på Zoom: Hur ett litet troll erövrade världen
Kira Schroeder från Moomin Characters föreläser om Mumins 77-åriga historia. I sitt arbete som producent jobbar hon med innehållsproduktion och godkännande av mumin- och Tove Jansson-relaterat innehåll, allt från filmmanus och nyutgivning av Janssons litteratur till utställningar och produkter.

Måndag 21.3 kl. 18, Emmaus, textiliers livscykel och pilotprojektet
Textilavfall är ett växande problem, rent bokstavligt, och därför har det stiftats lagar både på EU-nivå och på nationell nivå för att råda bot på problemet. Men hur går vi tillväga rent praktiskt? Och vilken relation har textilavfallet till social- och miljömässig hållbarhet? Emmaus Westervik r.f i Ekenäs inledde i höstas ett pilotprojekt i samarbete med Rosk n’Roll för att samla in och grovsortera avlagda textiler. Nina Nyman från Emmaus styrelse berättar om deras erfarenheter från projektet och vad som fick dem att engagera sig i frågan.

Torsdag 28.4 kl. 18, Att dikta är att förändra ljuset – Claes Andersson i vårt urval.
Dikt och musikprogram av Teaterföreningen Svalan.

De planerade programmet hålls på distans i januari och februari, men vi återgår till fysiskt närvarande så fort det är möjligt. Då möten är på zoom skickas möteslänken dagen före träffen till alla medlemmar som har en e-postadress. Anmäl gärna deltagande via e-post till kvak.helsingfors(at)gmail.com.

När det är möjligt inleds månadsträffarna kl. 18 i Standertskjöldsalen i Majblomman (Folkhälsans campus i Brunakärr, Sanitärgatan 4-6).

Exkursioner

Tisdag 8.3 kl. 14 Besök på Konstmuseet Sinebrychoff till utställningen Linné och glimtar av paradiset. Föreningen står för den svenskspråkiga guidningen. Var och en står däremot själv för resor och inträdesavgiften 14 €. Museikort fungerar naturligtvis också. Anmäl om deltagande till e-posten kvak.helsingfors(at)gmail.com.

Tisdag 17.5 Utfärd till Tammerfors, som uppskjutits tidigare, planeras till maj. Preliminär anmälan görs senast den 19.4 på anmälningsblanketten här. Utfärden är inställd pga få anmälda.

Hybridevenemang:
Hållbarhetsseminarium om cirkulärekonomi 11.5 kl. 17.30-20.30
Restaurang Tekniskas salar, Eriksgatan 2, 6 vån., Helsingfors

Under ledning av Malin, Rasmus och Linda tar vi oss igenom vad cirkulärekonomi går ut på, vad hållbarhet egentligen innebär samt får en presentation av en innovation inom kemiteknik.

Malin zu Castell-Rüdenhausen, VTT Senior Scientist
”Cirkulärekonomi som vetenskap, politik och i samhället”,
Rasmus Pinomaa, Corporate Sustainability Director, Kemira,
”Hållbarhet – mer än ett modeord i industrin”
Linda Fröberg-Niemi, CEO Green Industry Park Oy
”Skalbara innovationer inom kemiteknik ger lösningar till hållbar tillväxt och välfärd – case Smart Chemistry Park

Evenemanget arrangeras som hybridevenemang så du kan delta antingen på plats i Tekniskas Salar eller hemma från din dator. I Tekniskas Salar kör vi igång klockan 17.30 med en lätt matbit och själva presentationen börjar klockan 18.00. Det är då du skall koppla upp dig om du deltar på distans.

Bindande förhandsanmälan för Kvinnliga Akademikers medlemmar senast 30.4. Begränsat antal platser. Vänligen anmäl dig här.

Seminariet är ett samarbetsprojekt mellan TFiF:s Etik- och miljöutskott EMU, DiFF och Kvinnliga Akademiker i Helsingfors.

Litteraturcirkeln administreras av Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com och Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi och träffas på följande datum:

tors 20.1 kl. 13 ”Paradiset” av Abdulrazak Gurnah, hålles på Zoom
ons 16.2 kl. 13 ”Spion och förrädare” av Ben Macintyre, värdinna: Christine Ek-Kommonen 
tis 15.3 kl. 13 ”Stöld” av Ann-Helen Laestadius, värdinna: Christina Lindell 
mån 11.4 kl. 13 ”Folkvandringstid” av Dick Harrison, värdinna: Christina Korkman  
tors 12.5 kl. 13 ”Kaikki minun isäni” av Anja Snellman, värdinna: Gun Ahlfors 

Samhällsforumet ASPASIA samlas kring aktuella samhälleliga frågor. Mötena hålls på G18, Georgsgatan 18, rum 101. Gruppen administrerad av Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi, tfn 050 5695633 och Eva Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com.
Torsdagen 17.3 kl. 14 är temat Varför försvinner alla högutbildade kvinnor över 70? Vi diskuterar varför äldre kvinnors kunnande och expertis inte används. 
Måndagen 25.4 kl. 14 diskuterar vi Krig och fred – just nu skuggas allt av krigets mörka dimma och våra tankar går till ukrainarna.

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, fortsätter med Marianne v. Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com som kontaktperson och administratör. Språkcaféet träffas på tisdagar kl. 17.30. Starten har uppskjutits p.g.a. coronaläget. Vårens språkcafé inleddes 15.2 och fortsätter till 26.4.

Samarbetet med Arbis gällande läxläsning och språkstöd för invandrarelever som går på någon av kurserna i svenska. Om Arbis är stängt verkar läxläsningen på nätet. Kontaktperson är Inger Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi.

Program hösten 2021

Månadsträffar

Träffarna börjar kl. 18 och platsen är husen i samband med Folkhälsan i Brunakärr antingen i Gullkronasalen i Gullkrona-huset, Mannerheimvägen 95 eller Standertskjöldsalen i Majblomman, Sanitärgatan 4-6. Det är också möjligt att delta på distans med Zoom. Anmäl om distansdeltagande senast två dagar före träffen till föreningens e-post kvak.helsingfors(at)gmail.com.

16.9 kl. 18.00 Månadsträff med Tim Forslund, Sitra: Cirkulär ekonomi för biologisk mångfald. Temakväll om cirkulär ekonomi tillsammans med Helsingforsregionens lokalföreningar. Obs! Temakvällen hålls undantagsvis på Luckan, Georgsgatan 27 och på distans med Zoom.

13.10 kl.18.00 Månadsträff  med Elisabeth Morand.  Hon berättar om kejsartidens flickskola Smolna i St.Petersburg. Platsen för månadsträffen är Gullkronasalen i Folkhälsans hus Gullkronan, Mannerheimvägen 95. Det är också möjligt att delta på distans med Zoom. Anmäl senast den 11 oktober om deltagande på distans till föreningens e-post kvak.helsingfors(at)gmail.com.

18.11 kl. 18.00 Årsmöte. Professor emeritus Bo Lönnqvist talar efter årsmötet över ämnet ”Aristokrati,  konstnärskap och mecenatskap – Systrarna Standertskjöld på Elfvik”.
Platsen för månadsträffen är   Standertskjöldsalen i huset Majblomman på Sanitärgatan 4–6 invid Folkhälsans hus i Brunakärr. På årsmötet är det möjligt att delta enbart på plats, men på Bo Lönnqvists föredrag kl. 19 kan man också delta på distans med Zoom.

8.12 Månadsträff  med professor emeritus Ebba Witt-Brattström. Hennes rubrik är ”50 år i (kvinno)litteraturens tjänst”
Platsen för månadsträffen är  Standertskjöldsalen i  Majblomman på Sanitärgatan 4–6 invid Folkhälsans hus i Brunakärr. Det är också möjligt att delta på distans med Zoom.

*******************

Tisdag 26.10 kl 13.00 besöker vi Didrichsens konstmuseum på Granö där man visar Björn Weckströms odödliga konst. Temat för utställningen är: Människa maskin smycke.

Vi får en svenskspråkig guide vars kostnader föreningen står för. Var och en står däremot själv för resor och inträdesavgiften 14 €. Museikort fungerar naturligtvis också. 
Anmäl om deltagande före 19.10 2021 till e-posten kvak.helsingfors(at)gmail.com eller per sms 050 529 3619 .
Se närmare i  aktuellt  https://akkanblog.wordpress.com/aktuellt/

 *********************

Datasäkerhetsfrågor kring ”digifanskap och du”
22.11 kl. 14-16.30
på Luckan Georgsgatan 27
En temaeftermiddag kring datasäkerhetsfrågor med ekon. dr. Linus Nyman

 **********************

Litteraturcirkeln administreras av Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com, och Maj-Britt Grönholm och träffas på följande datum klockan 13.

Onsdag 18.8 ”De oerhörda orden” av Siv Storå, på zoom
Följande träffar hoppas vi kunna träffa fysiskt hemma nämnda personer.
Torsdag 23.9 ”De osannolika systrarna Soong” av Jung Chang, hos Gunn Eriksson
Måndag 18.10 ”Shuggie Bain” av Douglas Stuart, hos Stina Lindell
Fredag 12.11 ”En stund är vi alla vackra på jorden” av Ocean Vuong, hos Maje Grönholm
Tisdag 14.12 ”Är mor död” av Vigdis Hjort, hos Agneta Enqvist

Aspasia-gruppen, administrerad av Maj-Britt Grönholm, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi, tfn 0505695633 och Eva Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com, samlas kring aktuella samhälleliga frågor.
Torsdag 14.10 kl. 14.oo på Svenska kvinnoförbundets i Sörnäs utrymme/lokal kallad Paviljongen på Estnäsgatan 12 C 29. Temat är ”Integration och faran för parallellsamhällen”.
Tisdag 23.11 kl. 14.00 på G18, Georgsgatan 18. Träffens tema meddelas senare.

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, fortsätter med Marianne v. Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com, som kontaktperson och administratör. Språkcafeet träffas tisdagar kl. 17.30.

Samarbetet med Arbis gällande läxläsning för invandrarelever som går på någon av kurserna i svenska. Kontaktperson är Inger Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi. Om Arbis är stängt verkar läxläsningen på nätet.

Samarbete kring temat Cirkulär ekonomi med systerföreningarna i Helsingforsregionen

16.9 kl. 18.00 Temakväll med Tim Forslund, Sitra: Cirkulär ekonomi för biologisk mångfald. Obs! Temakvällen hålls undantagsvis på Luckan, Georgsgatan 27 och på distans med Zoom.
12.10 kl. 18.00 Temakväll med Petri Kautto från Finlands miljöcentral. Han inleder med att tala om ”Kunde Finland bli pionjär på cirkulär ekonomi?” (på finska). Länken till webinariet är  https://us02web.zoom.us/j/82421229367?pwd=eW8xSVdXRGlEVTUwVWpaYVBrQnRidz09

9.11 kl. 17  Temakväll (på finska) på Södra Kajen 10
Kom och besök kemisk industrin och lyssna på föredraget ”Kiertotalous, kestävä tulevaisuus ja strateginen osaaminen” 
Läs mera på ”Kiertotalous, kestävä tulevaisuus ja strateginen osaaminen” – Helsingin Akateemiset Naiset ry. Anmäl görs här: Ilmoittaudu tästä tapahtumaan! Var snabb, för bara de 20 första ryms med! 

14.12 kl. 18.00 Temakväll (på finska) med BioColour-projektets docent Riikka Räisänen från Helsingfors universitet. Rubriken är: Det är skillnad på färger. Också färger lämnar miljöavtryck.
Läs mera på https://ekanry.fi/kiertotalous-ja-tasa-arvo-biocolour-hanke/. Mötet hålls på distans med Teams. Länken finns här Click here to join the meeting eller anmäl till ekan.naiset@gmail.com  för att få länken till Teams-mötet.

*********************************************************

Program våren 2021

Månadsträffar med program 

Onsdagen  20.1 Månadsträffens gäst är professor Henrik Meinander. Hans rubrik är ”Historikerns syn på 2020-talet: Finland och dess globala utmaningar”. Mötet hålls på Zoom. Anmälningar till mötet görs till e-posten kvak.helsingfors(at)gmail.com.

Torsdagen 18.2 Kvällens gäst är författaren Maria Turtschaninoff med rubriken ”Kreativitet”.

Tisdagen 16.3 berättar pol. lic. Håkan Mattlin om systrarna  Standertskjöld. Förhoppningsvis kan vi hålla mötet i Majblomman och i den sal som fått namnet efter systrarna. 

Måndagen 19.4 har vi träff med journalisten Matts Dumell som skrivit en bok om cafékulturen i Helsingfors och om situationen tillåter går vi då på cafévandring i centrum med honom.

Träffarna börjar kl 18 och om koronaläget tillåter träffas vi på Folkhälsan i Brunakärr. Om vi inte kan träffas fysiskt håller vi distansträffar på Zoomen. 

En utfärd till Tammerfors är planerad till den 24.5  INHIBERAD PGA CORONAN

Litteraturcirkeln administreras av Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com, och Maj-Britt Grönholm och träffas på följande datum
Torsdag 14.1 Där kräftorna sjunger av Delia Owens
Fredag 12.2 The Hate U give av Angie Thomas
Måndag 22.3 Agatha Christie och Oskar Kokoschka av Agneta Pleijel
Onsdag 14.4 Modersmjölken av Nora Ikstena
Tisdag 11.5 Tullias värld av Kerstin Ekman
Vi träffas fysiskt om det är möjligt annars håller vi distansträffar på Zoomen.

Aspasia-gruppen, administrerad av Eva Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com, tfn 0341 505 2568 och Maj-Britt Grönholm maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi, tfn 050 569 5633, samlas kring aktuella samhälleliga frågor den 2.3, 24.3 och 22.4 kl. 14-16.
Troligen måste vi hela våren träffas digitalt, men framtiden får utvisa.
”Vi har 2.3 tänkt ”stjäla” programmet Eftersnacks idé och ställa frågan ”Vad har du tänkt på den senaste tiden?” Vi väljer alltså inte ett enda tema utan hör vad var och en funderar på, är arg på, gläds åt …just nu. Så diskuterar vi djupare sådana frågor som flera tagit upp eller som vi tycker att vi just då vill samtala om. Följande gång kan vi diskutera några andra av de frågor som kommit fram. Vi försöker så här en eller ett par gånger och tror att våra diskussioner kan bli intressanta och viktiga också utan ett fastställt tema. Det betyder inte att vi inte i fortsättningen har ett tema, men en liten variation just nu då det finns så mycket som snurrar i våra huvuden kan vara bra.”
Anmäl gärna för första träffen senast torsdagen 25 februari till Maj-Britt eller Eva.
Stina Lindell, christina.lindell(at)kolumbus.fi, tfn 050 547 0745, hjälper om du är osäker på hur du klarar tekniken.

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, med Marianne v. Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com, som kontaktperson och administratör. På grund av koronapandemin är språcafeet stängt åtminstone ännu hela mars månad men distansmöten planeras. 

Samarbetet med Arbis gällande läxläsning för invandrarelever som går på någon av kurserna i svenska. Kontaktperson är Inger Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi. Läxläsningen på arbis har flyttat till nätet nu när arbis är stängt. Läxläsningen följer Arbis beslut gällande när man kan träffas fysiskt. Arbis är stängt ännu hela april.

*********************************************************

Program hösten 2020

Månadsträffar med program:

Onsdag 14.10.2020 kl. 18 håller chefredaktör Susanna Landor föredrag med focus på yttrandefriheten. Mötet hålls på distans med distansprogrammet Zoom. Anmäl deltagande senast den 13 oktober på e-postadressen kvak.helsingfors(at)gmail.com.
Möjlighet att öva distansprogrammet Zoom på förhand finns. Nämn om övning önskas i samband med anmälan. Läs mera om Susanna Landor på https://www.hbl.fi/profil/susannalandor/.

Tisdag 17.11.2020 kl. 18 hålls årsmötet. Efter årsmötet talar VML Christine Ek-Kommonen om zoonoser under rubriken ”Från rabiata rävar till galna kor”. Mötet hålls både i Gullkronasalen på Folkhälsan i Brunakärr, Mannerheimvägen 95, och på distans med Zoomen. Deltagarantalet i Gullkronasalen är begränsat på grund av Coronapandemin. Därför behövs förhandsanmälan till e-postadressen kvak.helsingfors@gmail.com för att delta fysiskt. Deltagarantalet på distans är inte begränsat och länken till Zoomprogrammet kommer att skickas till medlemmarna närmare datumet.  

Måndag 14.12.2020 kl.18 berättar tidigare chefredaktören, författaren Olav S Melin om Amos Andersson, om varför han blev som han blev. Mötet hålls på distans med distansprogrammet Zoom. Anmäl deltagande senast den 13 december på e-postadressen kvak.helsingfors(at)gmail.com. Möjlighet att öva distansprogrammet Zoom på förhand finns. Nämn om önskemålet i samband med anmälan.

Den gemensamma lunchen på svenska dagen den 6 november, då vi planerat att bjuda in de finska huvudstadsföreningarna, inhiberas.

Litteraturcirkeln, administrerad av Gun Ahlfors, ahlforsgun(at)gmail.com, och Maj-Britt Grönholm, träffas på följande datum

Måndag 24.8  kl 13 diskuterar vi ”Gileads döttrar” av Margaret Atwood
Torsdag 24.9 kl 13 diskuterar vi ”Som Pesten” av Hanne-Vibeke Holst
Tisdag 20.10 kl 13 diskuterar vi ”Legionärerna” av P O Enquist
Onsdag 18.11 kl 13 diskuterar vi ”7+7, brev i en orolig tid” av Kjell Westö och Juha Itkonen
Fredag 11.12 kl 13 diskuterar vi ”Min far & kvinnan” av Annie Ernaux.

Träffarna hålls på distans med distansprogrammet Zoom. Det är möjligt att öva användningen av distansprogrammet Zoom i förväg. Nämn om önskemålet vid anmälan till Gun.

Aspasia-gruppen, administrerad av Eva Railo, e.m.b.railo(at)gmail.com, och Maj-Britt Grönholm, samlas kring aktuella samhälleliga frågor och träffas två gånger, tisdagen 27 oktober kl.14 och måndagen 30 november kl 14. Båda träffarna hålls på distans med hjälp av distansprogrammet Zoom. Oktoberträffen behandlar Corona-våren ur olika synvinklar: Vad var svårast? Fanns det något gott i pandemilivet? Vad är saldot av alla känslor och upplevelser? Vänligen anmäl deltagande till Maje, maj-britt.gronholm(at)kolumbus.fi. Det är möjligt att öva användningen av distansprogrammet Zoom i förväg. Nämn om önskemålet vid anmälan till Maje.
November mötets rubrik fastslås senare.

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet för utlandsfödda som vill förkovra sin svenska, fortsätter under hösten med Marianne v. Knorring, marianne.vonknorring(at)welho.com, som kontaktperson och administratör. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17.30- 19.00 i Luckan. Den första träffen är den 15.9. Max. antal deltagare är 15 personer nu under Corona-pandemin. Flera assistenter till språkcafeet är välkomna. Om du blev intresserad vänligen kontakta Marianne.

Svenska Veckan i Esbo hålls 2-8.11 2020. I samband med den presenterar föreningen språkcafeverksamheten med 2 språkcafeer på Entresse biblioteket torsdag 5.11 2020 kl. 16.30- 17.30 och 17.45- 18.45. Vår förening kommer också att presenteras tisdag 3.11 2020 kl. 13 av Marianne Lindberg.

Samarbetet med Arbis gällande läxläsning för invandrarelever som går på någon av kurserna i svenska. Läxläsningen börjar den 9.9 kl 12.30- 14.00 och fortsätter tillsvidare. Om det på grund av Corona-epidemin känns otryggt med läxhjälpen går det genast att sluta. Det är nu fem personer som ställer upp med läxläsningshjälp. Nya intresserade kan kontakta Inger Wiren, inger.wiren(at)wippies.fi.

VÅRENS PROGRAM 2020

Januarimånads träff äger rum den 29.1.2020 och vi åhör då ett föredrag av Karmela Belinki om Europarådet- 47 europeiska länder för mänskliga rättigheter.

Februarimånads träff med föredrag av Sue Cedercreutz-Suhonen om Helene Schjerfbecks liv, konst och modeller äger rum torsdag 20.2.

Inhiberad p.ga. coronaviruset: (Marsmånads träff går av stapeln 17.3 och då talar Susanna Landor under rubriken ”Focus på yttrandefriheten”).

I april, den 20.4, hör vi ett föredrag av Christine Ek-Kommonen, rubrik kommer senare.

Månadsträffarna hålls i Standertskjöldska salen i Majblommanhuset på Sanitärgatan 4–6  kl. 18.00

Vi gör också ett besök till bankmuseet på Alexandersgatan 36 B den 4 februari kl.14. Vi guidas av Tua Mylius och till museet kommer man genom att genast efter yttredörren vända till höger och gå ner för trapporna. (https://www.nordea.fi/sv/privat/bankmuseet.html)

Den 19 maj företar vi en dagsutfärd till Tammerfors. Närmare info och anmälning meddelas senare.

Litteraturcirkeln, administrerad av Gun Ahlfors, e-post ahlforsgun(at)gmail.com och Maje Grönholm, e-post maj-britt.gronholm@kolumbus.fi.

20.1. kl. 13 träffas vi hos Gunn Eriksson. Vi diskuterar ”Mitt namn är Lucy Barton”  av Elisabeth Strout

Tisdag 25.2 kl 13 träffas vi hos Gun Ahlfors och diskuterar  ”Min katt Jugoslavien” av Patjim Statovci

Inhiberad p.g.a coronaviruset: (Torsdag 19.3 kl 13 träffas vi hos Kristina Tollander och diskuterar ”Löparna”  av Olga Tokarczuk)

Onsdag 22.4 kl 13 träffas vi hos Maje Grönholm och diskuterar ”Allt jag fått lära mig” av Tara Westover

Måndag 18.5 kl 13 träffas vi hos Viola Stenholm och diskuterar ”Röda rummet” av August Strindberg

Aspasia, administrerad av Eva Railo, e-post e.m.b.railo(at)gmail.com, och Maj-Britt Grönholm, e-post maj-britt.gronholm@kolumbus.fi, samlas torsdagen den 5.3 kl. 14 och INHIBERAD: (tisdagen 14.4 kl. 14).  Mötena hålls på G18, rum 101. Ämnen för diskussionerna meddelas senare.

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet fortsätter under hösten med Marianne v. Knorring som kontaktperson och administratör. Hennes e-postadress är marianne.vonknorring(at)welho.com. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17.30- 19.00 i Luckan, Georgsgatan 27, och den första träffen är den 14.1 och sista den 28.4.

Samarbetet med Arbis gällande läxhjälpen för invandrareleverna som går på någon av kurserna i svenska fortsätter på onsdagar (kl.12.30-14.00) under ledning av Arbis lärare Annette Jansson och tjänstvilliga akkor. Första träffen är 15.1 och sista den 15.4.
Utöver onsdagsgruppen har vi startat en ny torsdagsgrupp (kl. 12.30-14.00) för längre
hunna elever vilkas läsordning gör att de inte kan komma på onsdagarna.
Gruppen startade den 16 januari och fortsätter till den 16 april. Här
tar vi gärna emot ett par frivilliga till.
Om du blev intresserad kontakta Inger Wirén, inger.wiren(at)wippies.fi, som koordinerar båda grupperna.

HÖSTENS PROGRAM 2019

Datumen för månadsträffarna är följande:

September: torsdagen den 26.9. kl. 18. Gäst Katarina Pettersson, socialpsykolog, Hon talar om att forska i högerpopulistisk propaganda och politisk hatretorik i sociala medier.

Oktober: onsdagen den 23.10. kl. 18. Gäst Lia Markelin som talar om ”Samepolitiken i Finland”.

November: Årsmöte torsdagen den 28.11. kl. 18. Programträff kl. 19. Gäst Mariann Holmberg som talar om ”Vårt avfall – ett problem eller resurs?”

December: Månadsträff i form av gemensam lunch i Stadshusets restaurang, Sofiegatan 4, innergården måndagen den 9.12 från kl. 13.Restaurangen ”bjuder” på ett stående lunchbord, en buffé med färska säsongvaror. Priset för pensionärer är 8,80 euro och för icke-pensionärer 12,70 euro. Hovmästaren uppmanade pensionärerna att ta med sina pensionskort!
Anmäl er gärna före den 3.12 till Marie-Louise Blåfield, ml.blafield(at)gmail.com eller tfn 050 -5292142.

OBS!
Platsen för alla månadsträffar (utom decemberträffen!) är Folkhälsans hus, Majblomman, Standertskjöldska salen, Sanitärgatan 4-6, 00300 Helsingfors

Litteraturcirkeln, administrerad av Gun Ahlfors, e-post ahlforsgun(at)gmail.com.

30.8. kl. 13 Värdinna Gunn Eriksson.
Diskussion kring ”Flauberts papegoja av Julian Barnes

25.9. kl. 13 Värdinna Helena Gyllenberg. 
Diskussion kring ”Factfulness – tio knep som hjälper dig att förstå världen” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.

21.10. kl. 13 Värdinna Agneta Enqvist.
Diskussion kring ”Konturer” av Rachel Cusk.

19.11. kl. 13. Värdinna Christina Lindell. 
Diskussion kring ”Jag for ner till bror” av Karin Smirnoff

11.12. kl. 13   Värdinna Christina Korkman.
Diskussion kring ”Othello” av William Shakespeare

Aspasia, administrerad av Eva Railo och Maj-Britt Grönholm

Mötena hålls på G18, rum 101.

8.10. kl. 14. Diskussion kring falska nyheter, högernationalistisk propaganda och behovet av mediekunskap.

21.11. kl. 14 på G18, rum 101. Vårt tema är ”Välfärdssamhället i gungning?”
Mera om temat finns här.

Seminarier:

a) Nordisk-baltisk konferens (KANN) 12 – 13.10 i vetenskapscentret Heureka i Vanda.

Rubriken för konferensen är ”Gender Equality in Education and Work” och vill man anmäla sig kan man gå in på http://www.akateemisetnaiset.fi eller klicka här. Både klimatförändringen och könssegregering i utbildning och yrkesliv står på programmet. Konferensspråk engelska.

b) Omvälvningar i arbetslivet 11.11.

Arrangör är Kvinnliga akademiker i Helsingfors r.f.. Seminariet fokuserar på aktuella förändringar i yrkeslivet, datoriseringen, digitaliseringen och robotiseringen och hur den tekniska utvecklingen påverkar arbetsklimatet.

Föreläsare är Henrika Franck, Cristina Andersson, Linus Nyman och som moderator fungerar Margaretha Wildtgrube.

Närmare information finns här

Samarbetet med Luckan kring språkcaféet fortsätter under hösten med Marianne v. Knorring som kontaktperson och administratör. Språkcaféträffarna hålls på tisdagar kl. 17- 18.30 i Luckan och den första träffen är den 17.9 och sista den 17.12.

Samarbetet med Arbis gällande läxhjälpen för invandrareleverna som går på någon av kurserna i svenska fortsätter under ledning av Arbis lärare Annette Jansson och tjänstvilliga akkor. Då gäller det att kunna ställa upp på onsdagar (kl.12.30-14.00) under terminen. Kontakta Inger Wirén inger.wiren(at)wippies.fi.